top of page

Turvallisuusosaajakoulutus

Entiseltä nimeltään sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus.

Tämä koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, ja se soveltuu erinomaisesti kotihoitoon sekä erilaisiin tuki- ja hoivapalveluihin. Kurssilla huomioidaan sosiaali- ja terveysalan tarkat turvallisuusvaatimukset sekä monimuotoiset työympäristöt.

Koulutus antaa valmiudet vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Turvakorttikoulutukset järjestetään tilauksesta, ja koulutukset voidaan myös räätälöidä vastaamaan yrityskohtaisia tarpeitanne.


Turvallisuusosaajakoulutuksen sisältö:

 • Koulutuksen tavoitteet, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen

 • Turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla

 • Turvallisuuteen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

 • Lainsäädännön mukainen ilmoitusvelvollisuus: vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja pelastuslaki

 • Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

 • Toiminnan turvallisuus

 • Henkilöturvallisuus

 • Toimitilojen ja ympäristön turvallisuus

 • Paloturvallisuus

 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteissa

 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteiden jälkeen

 • Käytännön harjoitteita (tehtävärastit)

 • Turvallisuuskävely

 • Alkusammutusharjoitus

 • Poistumis- tai suojautumisharjoitus

 • Hätäensiapu

 • Loppukoe ja koulutuksen päättäminen

bottom of page